Loading…

AirQ

AirQ

In het westen brengen we ongeveer 90% van onze tijd binnenshuis (op school of kantoor) door. De luchtkwaliteit heeft een grote invloed op ons welbevinden, gezondheid en productiviteit.

Uit onderzoeken blijkt dat veel gezondheidsklachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn, droge- of geïrriteerde ogen worden veroorzaakt door een slecht binnenklimaat. Er zijn ook onderzoeken die een stijging (ruim 10%) van de productiviteit laten zien bij een goed binnenklimaat.

Onderzoekers hebben bewezen dat COVID-19 primair wordt verspreid door aerosolen in de ingeademde lucht.
Deze aerosolen vormen in de buitenlucht slechts een zeer klein gevaar en kan door gepaste afstand houden dit risico nog verder worden verkleind. Ook blootstelling van de aerosolen aan UV van zonlicht vermindert de kans op besmetting. De situatie binnenshuis is compleet anders, hier kunnen de virussen urenlang overleven.

De hoeveelheid van aerosolen kan worden berekend /gemeten door de CO₂ concentratie in combinatie met de luchtvochtigheid. Gebleken is dat CO₂ waardes van < 1000 ppm en relatieve vochtigheid tussen 40% – 60% wenselijk zijn.

Het is dus belangrijk om de luchtkwaliteit te monitoren zodat er adequate maatregelen kunnen worden genomen.

AirQ

LeftClick heeft een dergelijke sensor ontwikkeld, waarvan de gegevens (CO₂, VOC, luchtvochtigheid en temperatuur) voor elke ruimte in Presence (database) worden ingelezen en een visuele of grafisch output kan genereren. Ook ná de COVD-19-pandemie is een beter werkklimaat voor uw werknemers van belang!

Trends

IoT

Het LeftClick Presence platvorm verzamelt info van de diverse IoT-sensoren, waaronder ook AirQ sensoren en kan hierop acties uitzetten in de vorm van signalering op schermen of e-mail en/of SMS notificaties. Ook bestaat de mogelijkheid om automatisch een alternatieve werkplek of meetingroom te adviseren.

Alle data binnen het LeftClick Presence platform kan worden ontsloten naar bijvoorbeeld PowerBI, waar de data met andere bedrijfsdata gecombineerd en gevisualiseerd kan worden.

Ook gekoppeld met de PeopleCounting oplossingen kunt u zien waarom de waarden oplopen door bijvoorbeeld drukte of lange vergaderingen.

IoT